ملات سبز

ملات سبز یا ملات کرومیتی از جمله جرمهای نسوزی است که به صورت خمیر مورد استفاده قرار می گیرند. این ملات ها بر پایه آلومینا و کرومیت می باشند که برای قرار دادن و نصب قطعات نسوز سیستم اسلاید گیت و مونتاژ نازل تاندیش درون ول بلوک تاندیش مورد استفاده قرار می گیرند. این ملات حاوی مقدار زیادی آلومینا می باشد و پایداری دمایی بالا دارند. با اینکه این مواد در دمای 1700 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار می گیرد ترک در آن ها ایجاد نمی شود.